Anifajn / Blog  / Čuječe slikanje je lahko tudi ekipno delo

Čuječe slikanje je lahko tudi ekipno delo

Vsak človek je kreativno bitje z neomejenim potencialom.
Verjamem, da je posameznikova resnica unikatna in pomembna.
Kot socialna bitja, si vsi želimo globje povezanosti z drugimi.
Verjamem, da je vse, kar iščemo, že v nas.
In vem, daje kreativnost orodje za odkrivanje samega sebe in osebne transformacije.
Nikomur se ni potrebno počutiti osamljenega v procesu odkrivanja svoje resnice.

 

Kaj prinese ekipno delo v procesu čuječega slikanja?

Naloga pedagoških delavcev je bila dolgo spodbuditi v otroku samokritično razmišljanje, ga osveščati in pripraviti k refleksiji na izkušnje. Danes vemo, da je bistvenega pomena spodbujanje in razvijanje timskega dela pri otrocih. Vemo, da se timskega dela lahko posameznik nauči le skozi izkušnje. Če teh izkušenj nima, lahko oblikuje zelo nerealne predstave o timskem delu. To privede do negativnih izkušenj in posledično do razvoja predsodkov.

V ekipi se vedno vzpostavi drugačna dinamika timskegaskega dela. Skozi izkušnjo ekipnega dela se komaj ozavestijo prave bojazni, pričakovanja in odpori, ki posamezniku preprečujejo, da bi se sproščeno podal v raziskovanje ekipnega dela.

Vzporedno se razvijajo določene spretnosti, kot so konstruktivna kritičnost, spretnost dajanja in sprejemanja podpore, spretnost sklepanja kompromisov in spretnost lastne aktivnosti v timu. Ker se v timu vedno naloge porazdelijo, je pomembno, da vsak prepozna svoja močna področja.

Z ekipnim ustvarjanjem razvijamo spretnosti, ki spodbujajo k hitrejšemu samozavedanju posameznika in povečujemo samokritičnost.

Šele, kadar se zavemo, kako dobro so razvite naše spretnosti, se prične naša osebnostna rast.

Vpogledi v samega sebe na področju osebnosti, vedenja in odnosov so nujno potrebni za posameznikov razvoj. S pomočjo čuječega slikanja se teh tematik konkretno dotaknemo in sočutno obdelamo.

Za razvoj in napredek posameznika je potreben tudi varen in zaupen prostor, kjer se posameznik zaveda, da so njegove potrebe, želje in ideje upoštevane. Mora pa imeti tudi na razpolago osebo, kateri lahko zaupa svoje skrbi, v kolikor se med procesom ekipnega dela pojavijo.

Zelo pomembno se mi zdi tudi, da so starši obveščeni o tem, kaj se dogaja v samem procesu čuječega slikanja in kaj lahko njihovi otroci z njim pridobijo. V kolikor se pojavijo vprašanja, ki staršem “ne bi dala spati”, jih bom po svojih najboljših močeh poskušala odgovoriti.

Se vidimo v četrtek ob 17:00 v prostorih Društva kreativne mladine, Zvezna ulica 6.

Lepe kreativne pozdrave